Suomalainen Ilmastolupaus laajenee YKn pilottihankkeeksi

Myrskyvaroitus/marraskuu 3, 2015

Suomalainen Ilmastolupaus laajenee YKn pilottihankkeeksi

Suomessa kansalaiset ovat voineet jo elokuusta lähtien tehdä henkilökohtaisen ilmastolupauksen (www.ilmastolupaus.fi) ja tällä tavalla osallistua kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistalkoisiin. Ilmastolupauksen tekijät sitoutuvat vähentämään hiilijalanjälkeään ainakin 50%:lla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lupauksen avulla pyritään myös viestittämään, että tämän tapainen tavoite on realistinen mahdollisuus suurimmalle osalle kansalaisista.

Ilmastolupaus on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. YKn ilmastotoimia johtavan Ilmastonmuutossopimuksen sihteeristö (UNFCCC) on kiinnostunut Ilmastolupauksesta ja kiinnostunut yhteistyöstä.

“Vaikka odotammekin Pariisin ilmastokokouksen tuottavan sopimuksen, joka mahdollistaa ns. +2C asteen tavoitteen toteuttamisen, on selvää, että meidän kaikkien toimia tarvitaan. Olemme kaikki osa ongelmaa ja täten meidän kaikkien pitää olla myös osa ratkaisua,” toteaa Niclas Svenningsen, UNFCCCn strategisten hankkeitten vetäjä.

UNFCCC julkisti syyskuussa Climate Neutral Now -portaalin, joka kannustaa ja mahdollistaa valtioita, kaupunkeja, yrityksiä ja kansalaisia mittaamaan oman hiilijalanjälkensä, vähentämään sitä ja sekä kompensoimaan jäljelle jäävän hiilijalanjäljen esimerkiksi ostamalla virallisesti hyväksyttyjä päästövähennysyksiköitä.

“Näemme kansalaisen Ilmastolupauksen merkittävänä aloitteena, joka sopii hyvin ilmastohaasteen maakohtaiseksi toteutukseksi. Toivomme, että vastaava toteutetaan muissakin maissa ja olemme valmiita auttamaan sen kansainvälistämisessä,” jatkaa Svenningsen.

“Ihmiset tulevat olemaan positiivisesti yllättyneitä, kun havaitsevat, että useimmilla vähähiilisillä valinnoilla säästetään myös rahaa. Ja valitsemalla useammin vähähiilisiä vaihtoehtoja luomme suurempia markkinoita puhtaille teknologioille ja energialle, joka puolestaan tekee niistä entistä parempia ja kustannustehokkaampia,” toteaa Jouni Keronen, Ilmastolupaus-hankkeen vastuullinen Myrskyvaroitus-Stormwarning yhdistyksessä.

PhD Tapio Kanninen, YKn entinen suunnittelupäällikkö ja myös Myrskyvaroitus-yhdistyksen jäsen, auttoi luomaan yhteyksiä YKn suuntaan. “Näen Ilmastolupauksen merkittävänä uutena aloitteena. Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista ilman kansalaisten nykyistä suurempaa aktivoitumista puhtaitten valintojen suhteen,” sanoo Kanninen, joka johtaa New Yorkissa toimivaa Global Crisis Information Network – aloitetta.

Ilmastolupaus-konsepti on kehitetty suomalaisen Myrskyvaroitus – Stormwarning ry:n toimesta. Yhdistys kannustaa jäseniään tekemään vastuullisia valintoja omassa elämässään. Ilmastolupauksen käyttämä hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty Suomen Ympäristökeskuksessa (SYKE). Sitra ja Ympäristöministeriö tukevat aloitetta. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tehnyt henkilökohtaisen ilmastolupauksensa tämän aloitteen puitteissa.

Tule mukaan ja näytä sitoutumisesi Pariisin ilmastoneuvottelijoille!

Lisätietoa

Jouni Keronen, Myrskyvaroitus – Stormwarning ry, tel. 050 4534881
Niclas Svenningsen, UNFCCC, tel. +49 172 2606463
Ari Nissinen, SYKE, tel. +358 29 5251457; Hiilijalanjälkilaskuri

 

Finnish Citizen’s Climate Pledge to be a pilot for United Nations

In Finland, citizens can now participate in climate mitigation via a new platform called Climate Pledge (www.ilmastolupaus.fi). The platform was launched in August 2015. The aim of the Pledge is to get people to reduce their carbon footprint by at least 50% during the next ten years and to learn that it is a realistic option for most of us.

Climate Pledge is raising international interest. The United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC), is willing to explore opportunities for cooperation.

“While we fully expect COP21 to deliver an agreement that lays the foundation for global cooperation towards a below- 2 degrees C world, it is clear that implementation of that agreement and the 2 degree C vision will still require action by all. We are all part of the problem, so we all need to be part of the solution”, said Niclas Svenningsen, manager, Design of Strategic Initiatives at the UNFCCC Secretariat.

The UNFCCC recently launched the Climate Neutral Now initiative, an initiative aimed at encouraging and helping all parts of society – governments, cities, companies and individuals – to do three things: Estimate your climate footprint, reduce it as much as possible, and offset what you can’t reduce. The platform offers advice and hands-on support to do this.

“We very much welcome the Citizens Pledge initiative as an excellent example of campaigns that translate our international climate neutral call to national and individual hands-on action. The Citizens Pledge has a great potential for being replicated in other countries, and we hope to work together to help other parts of the world to follow the example set by Finland with the Citizen’s Climate Pledge.” says Mr. Svenningsen.

“Many people will be positively surprised, when they realize that low-carbon alternatives are also cost efficient. In addition to decarbonizing our own lives, we would also, in creating a large market for clean tech and clean energy, enable even better and more cost efficient solutions.” says Mr. Jouni Keronen, who is responsible for the Citizen’s Pledge concept, and is co-founder of Stormwarning association.

Dr. Tapio Kanninen, former Chief of the Policy Planning Unit at the UN, helped in introducing Climate Pledge to the United Nations. “I see Climate Pledge as a significant new approach. Climate change cannot be resolved without citizens being more interested and actively selecting cleaner choices,” says Dr. Kanninen, who currently runs Global Crisis Information Network (GCINET).

Climate Pledge is developed by a Finnish association called Myrskyvaroitus – Stormwarning ry, an artistic community encouraging people for climate mitigation actions in their own lives. Carbon Footprint Calculator is developed by SYKE – the Finnish Environment Institute. The initiative is supported by Sitra, The Finnish Innovation Fund and by the Ministry of the Environment. Minister of Agriculture and the Environment, Mr. Kimmo Tiilikainen has made a personal climate pledge via this initiative.

Join today and show your commitment for climate negotiations in Paris!

Further information

Jouni Keronen, Myrskyvaroitus – Stormwarning ry, tel. 050 4534881
Niclas Svenningsen, UNFCCC, tel. +49 172 2606463
Ari Nissinen, Finnish Environment Institute, tel. +358 29 5251457; Carbon Footprint Calculator

Saatat tykätä