Tracy Raczek, Senior Advisor, UN General Assembly; Jouni Keronen, Myrskyvaroitus ry of Finland; Fatma Samba Diouf Samoura, Secretary General of FIFA; Halldor Thorgeirsson,  UNFCCC Senior Director for Strategy; Federico Addiechi – Head of Sustainability, FIFA

Myrskyvaroituksen Ilmastolupaus kansainväliseksi YK:n tuella

Myrskyvaroitus/syyskuu 9, 2016

Globaali Kansalaisen ilmastolupaus julkistettiin New Yorkissa torstaina 8.9.2016, YK:n järjestämässä Climate Week -tapahtumaan liittyvässä tilaisuudessa. Lupaus kannustaa ihmisiä ympäri maailman puolittamaan hiilijalanjälkensä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkaisuajankohta on YK:n Climate Neutral Now -hankkeen ensimmäinen vuosipäivä. Hanke sitouttaa kansainvälisiä yhteisöjä ja yksilöitä hiilineutraaliksi vuosisadan puoliväliin mennessä. Samassa tilaisuudessa Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA liittyi ensimmäisenä kansainvälisenä urheilujärjestönä CNNow’n allekirjoittajiin.

Kansalaisen ilmastolupaus (www.ilmastolupaus.fi) on suomalaisen Myrskyvaroitus – Storm Warning ry:n kehittämä ja vuosi sitten Suomessa julkaisema kampanja. Yli kahdentuhannen allekirjoittajan joukossa on yksityisiä kansalaisia, taiteilijoita, liike-elämän ja politiikan vaikuttajia.

Ilmastolupauksen ensimmäisiin allekirjoittajiin kuuluva tasavallan presidentti Sauli Niinistö on asennuttanut yksityisasuntoonsa sähkönkulutuksen puolittaneen maalämmön ja siirtynyt valaistuksessa matalaenergisiin led-valoihin. Myös presidentit Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari ovat allekirjoittaneet ilmastolupauksen.

Ilmastolupauksen kansainvälisellä sivulla https://climatepledge.global kansalaiset maasta riippumatta voivat laskea henkilökohtaisen hiilijalanjälkensä. Allekirjoittaja lupaa pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkensä ainakin puoleen seuraavien kymmenen vuoden aikana, tekemällä vähähiilisiä valintoja asumisen ja energiankäytön, liikkumisen, ruokailu- ja kulutustottumuksien, käyttämiensä laitteiden ja palveluiden suhteen sekä kompensoida ne päästöt, joiden pienentäminen ei ole mahdollista.

YK:n Climate Neutral Now -hanke kehottaa yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä mittaamaan, vähentämään ja raportoimaan kasvihuonekaasupäästönsä ja kompensoimaan niitä YK:n sertifioimilla päästövähennyskeinoilla. Hanke julkistettiin syyskuussa 2015, sen käynnistäjiä olivat mm. Microsoft, Sony, Adidas ja Mark’s & Spencer.

Myrskyvaroitus ry:n hallituksen jäsen ja Climate Leadership Councilin toiminnanjohtaja Jouni Keronen toteaa: ”Yksittäisten kansalaisten rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on suurempi kuin yleensä uskotaan. Tuore tutkimus* osoittaa, että jo kourallisella kansalaisten tekemiä energian käyttöön ja liikkumiseen liittyviä valintoja saadaan aikaan merkittäviä vaikutuksia kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi Suomessa.”

*http://www.sitra.fi/uutiset/kuluttajien-valinnoilla-merkittava-rooli-paastotavoitteiden-saavuttamisessa

YK:n Ilmastosihteeristön pääsihteeri Patricia Espinosa sanoo: ”Pariisin ilmastokokous viime joulukuussa korosti yksittäisen ihmisen äärimmäisen tärkeää roolia työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytännön toimilla henkilökohtaisen ilmastojalanjälkemme pienentämiseksi, liitymme kansainväliseen liikkeeseen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi”

Climate Neutral Now on YK:n Ilmastosihteeristön johtama hanke, joka kannustaa yhteisöjä ja yksilöitä mittaamaan, vähentämään ja kompensoimaan ilmastojalanjälkeään, http://climateneutralnow.org/

YK:n ilmastonmuutoskonventti UNFCCC:n Pariisin 2015 Ilmastosopimus on 197 osallistujan voimin lähes koko maailman kattava. Pariisin sopimuksen tavoite on ilmaston globaalin lämpötilan nousun pitäminen alle kahdessa Celsius-asteessa, sekä pyrkiä rajoittamaan lämpötilan kohoaminen enintään puolitoista astetta esiteollisen ajan tasosta. Myös vuoden 1997 Kioton ilmastosopimus syntyi UNFCCC:n puitteissa. Kaikkien UNFCCC:n alaisten sopimusten päätavoite on saada aikaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiintuminen ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista häiriötä ilmastojärjestelmässä. Tämä taso tulisi saavuttaa aikavälillä, joka sallii ekosysteemien sopeutua ilmastonmuutokseen luonnollisella tavalla, varmistaa ettei elintarviketuotanto ole uhattuna ja mahdollistaa kestävän taloudellisen kehityksen.

Kuvassa vasemmalta: Tracy Raczek, Senior Advisor, UN General Assembly; Jouni Keronen, CEO of the Climate Leadership Council of Finland; Fatma Samba Diouf Samoura, Secretary General of FIFA; Halldor Thorgeirsson,  UNFCCC Senior Director for Strategy; Federico Addiechi – Head of Sustainability, FIFA

 

 

Saatat tykätä